0.5〜4.5V圧力センサー、範囲400 bar、250 bar、200 bar、160 bar、100 bar、50 bar、2.5 bar、10 bar、0.35 bar、g 1 4ネジ


今買う

関連製品

最大の割引